Pla d’accions sobre drogues de Reus

El Pla d’Accions sobre Drogues de Reus és la web del Servei de Drogodependències de Reus.

Va ser creat el 2004 amb la intenció d’integrar i formalitzar les estratègies i intervencions que s’estaven realitzant des del 1984, amb l’objectiu concís d’adequar-les i donar la resposta pertinent a la realitat canviant en matèria de drogues, des de la complexitat i des d’una interpretació holística del fenomen.

[portfolio_slideshow]