Associació Reus Som Útils

ARSU és una associació sense ànim de lucre formada actualment per persones que consumeixen o han consumit drogues i d’altres que no ho han fet i que estan sensibilitzades amb el fenomen. L’objectiu principal és el d’impulsar la participació en iniciatives d’interès social i de millora de la salut emmarcades en el paradigma de la reducció de riscs i danys associats al consum d’estupefaents com en aquests exemples gràfics.

[portfolio_slideshow]