Associació Reus Som Útils

ARSU, (Associació Reus Som Útils) va ser creada l’any 1999 a Reus, amb la intenció d’assolir un grup d’ajuda mútua entre persones usuàries de drogues, afectades per la manca de suport social i altres conseqüències negatives derivades de les polítiques de drogues, com per exemple infecció del VIH i altres malalties infeccioses com l’hepatitis.

[portfolio_slideshow]