ACA Visuals

ACA Visuals són directores, productores, investigadores, totes vinculades a la creació audiovisual. S’associen per a recolzar i generar espais de reflexió i investigació que motiven la innovació i l’experimentació dels diversos gèneres audiovisuals, especialment el documental.

acahome